CÔNG TY TNHH BĂNG TẢI

THÀNH CÔNG

Dự án nhà máy Chemtrovina

, . 0 . Dự án. Posted By: Taka

TỔNG QUAN DỰ ÁN

Địa chỉ:Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch II, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
Chủ đầu tư:Công ty TNHH Chemtrovina
Sản phẩm cung cấp:Băng tải lắp ráp linh kiện điện tử
Thời gian thực hiện:2015

HÌNH ẢNH DỰ ÁN

font-awesome.css