CÔNG TY TNHH BĂNG TẢI

THÀNH CÔNG

Dự án mía đường Kontum

, . 0 . Dự án. Posted By: Taka

TỔNG QUAN DỰ ÁN

Địa chỉ:Km 2 Xã Vinh Quang – Thành Phố Kon Tum – Tỉnh Kon Tum
Chủ đầu tư:Công ty Cổ phần đường Kontum
Sản phẩm cung cấp:Băng tải chuyển bao
Thời gian thực hiện:2016

HÌNH ẢNH DỰ ÁN

font-awesome.css