CÔNG TY TNHH BĂNG TẢI

THÀNH CÔNG

Dự án công ty cơ khí CN miền Nam

, . 0 . Dự án. Posted By: Taka

TỔNG QUAN DỰ ÁN

Địa chỉ:Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư:Công ty TNHH cơ khí công nghiệp miền Nam
Sản phẩm cung cấp:Con lăn công nghiệp, rulo
Thời gian thực hiện:Năm 2016

HÌNH ẢNH DỰ ÁN

font-awesome.css