CÔNG TY TNHH BĂNG TẢI

THÀNH CÔNG

Dự án Ajinomoto

, . 0 . Dự án. Posted By: Taka

TỔNG QUAN DỰ ÁN

Địa chỉ:Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai
Chủ đầu tư:Công ty Ajinomoto Việt Nam
Sản phẩm cung cấp:Triển khai hệ thống băng tải chế biến đóng gói
Thời gian thực hiện:2014

HÌNH ẢNH DỰ ÁN

font-awesome.css